Hvorfor bruge hepafilter?

Hvorfor bruge hepafilter?

I vores hjem og på arbejdspladsen er der en masse ting, som kan afgive støv. For meget støv og uren luft kan give dårlige betingelser for medarbejdere eller hjemme i privaten. Ved brug af hepafiltre kan der skabes et godt indeklima. Dette skyldes filtrets evne til at opfange de helt små partikler i luften.

Dårligt indeklima kan resultere i følgende symptomer:

  • Du oplever en tør hals

  • Regelmæssig hoste som følge af irriterede lunger grundet mikroskopiske partikler

  • Risiko for at forårsage astma, luftvejsgener og andre overfølsomhedsreaktioner

  • Kløe omkring øjne og næse

  • Store mængder pollen, dyrehår og støv i den luft der indåndes

For at undgå disse problemer, er det en rigtig god ide at få tjekket op på, om der er den rigtige luftfiltrering i dine omgivelser. På den måde kan du nemlig gøre hverdagen nemmere for dem, som ikke kan tåle støv og andre former for allergi.

Hvordan bruges hepafiltre i erhverslivet?

Hepafiltre bliver især brugt i virksomheder med meget strenge krav til indeklimaet. HEPA-klassificeringen gør, at du altid kan være sikker på en industristandard. Hepafiltre bliver blandt andet brugt inden for fødevareindustrien, bioteknologiske virksomheder og hospitaler.

På hospitaler gavner det blandt andet patienter med dårligt immunforsvar. Her kan filtreringen af luft være meget afgørende for den enkelte patient, men samtidig give medarbejderne de bedst arbejdsbetingelser.

Når vi arbejder i et sundt indeklima, så bliver vi mindre syge og arbejder mere effektivt. Ved en korrekt temperatur og en god ventilation kan sygefraværet altså mindskes væsentligt. Det kan derfor betale sig at investere i et godt indeklima, for at styrke arbejdskraften i virksomheden.

Værd at vide når du anvender et hepafilter

HEPA er en forkortelse for High Efficiency Particulate Air. Denne type filtre kan opfange de helt små partikler i luften ned til en størrelse på 0,3 mikrometer. Det svarer til, at der kun kan slippe tre partikler gennem filtret for hver 10.000 partikel.

Så når du investerer i et bedre indeklima, så husk at vælge et hepafilter. Så er du sikker på at få et filter, som kan leve op til de strenge krav for luftfiltrering.

Til industri og erhverv anbefales det, at hepafiltret udskiftes ca. hver 9.-12. måned. Dette skyldes at partiklerne bliver fanget i overfalden, men især inde i selve mediet, hvor du ikke selv kan rengøre filtret. Derfor er det en god ide at sørge for, at filtret bliver skiftet inden for dette interval, for at opnå en optimal effekt.

Hvis du eller din kunde er i et miljø, hvor der er udfordringer med lugtgener, kan filtret bruges i samspil med et kulfilter. Kulfiltret vil tage sig af lugten, men kan samtidig være med til at forlænge HEPA filterets levetid.