Radius: Fra
Radius: km
Set radius for geolocation
Microsoft SQL Server & Database inkl. Business Intelligence
titleName

Microsoft SQL Server & Database inkl. Business Intelligence

Hvad er business intelligence?
Business Intelligence kombinere forretningsanalyse, data mining, datavisualisering og meget mere. Kort fortalt ved du at du har business intelligence, hvis du har fyldestgørende overblik over virksomhedens data, og bruger dette til at optimere ineffektiviteter og hurtigt kan pege virksomheden i en ny retning, hvis der skulle ske ændringer i det marked som den opererer i.

Egentligt er Business Intelligence ikke en konkret ting, men mere et begreb som beskriver som beskriver en bred praksis. I og med at teknologien udvikler sig, udvikler mulighederne inden for Business Intelligence sig også. Det gør at der kommer flere og flere aktiviteter som hører inde under Business Intelligence. Nogle af dem er her:

 

Data mining er brugen af databaser, statistik og machine learning til at se tendenser i store datasæt.
Rapportering er deling af dataanalyse med interessenter, så de kan drage konklusioner og træffe beslutninger derpå.
Præstationsmålinger og benchmarking er sammenligning af nuværende præstationsdata med historiske data for at spore præstation i forhold til mål, typisk ved hjælp af tilpassede dashboards.
Beskrivende analyse er brug af foreløbig dataanalyse til at finde ud af, hvad der bestemte de forhold, som der blev analyseret.
Forespørgsel: Stiller de dataspecifikke spørgsmål, BI trækker svarene fra datasættene.
Statistisk analyse er at tage resultaterne fra beskrivende analyser og udforske dataene yderligere ved hjælp af statistik, såsom hvordan denne tendens skete og hvorfor.
Datavisualisering er at gøre dataanalyse til visuelle repræsentationer såsom diagrammer, grafer og histogrammer for lettere at forbruge data.
Visuel analyse er udforskning af data gennem visuel historiefortælling for at kommunikere indsigt på farten og forblive i analysestrømmen.
Dataforberedelse: Kompilering af flere datakilder, identifikation af dimensioner og målinger, klargøring til dataanalyse.

Alt i alt kommer værdien af business intelligence til udtryk, ved inddragelse af virksomhedens data som fx. Værdien i business intelligence opstår således ved inddragelse af virksomhedens væsentlige data som fx. økonomi, produktion, kundedatabaser, timeregistrering og løn.

Hvis du synes at disse emner lyder spændende, kan du med fordel tage et Business Intelligence kursus.

 

Adresse

Adresse:

-

Telefon:

-

Email:

-

Web:

-