Radius: Fra
Radius: km
Set radius for geolocation
Fjordhusene Ringkøbing

Fjordhusene Ringkøbing

Fjordhusene Ringkøbing vil fungere som en koncern, der stifter og understøtter driften af flere selvejende tilbud med forskellige formål og målgrupper til børn, unge og familier.

  • Faglig robusthed (specialiseret, forskningsbaseret, aktuelt bedste praksis
  • Økonomisk robusthed (fokus på udvikling af kerneopgaven, stordriftsfordele)

 

Mission:

                         ”Alle børn har fortjent et godt liv”

Vision:

Fjordhusene Ringkøbing vil opnå det ved at:

  • Tilbuddene skal være faglige fyrtårne indenfor deres målgruppe
  • Pædagogisk praksis bygger på aktuelt bedste viden
  • Indarbejde FN verdensmål – Børnekonventionen om børns rettigheder

Adresse

Adresse:

Vellingvej 34, 6950 Ringkøbing

Telefon: