Radius: Fra
Radius: km
Set radius for geolocation
Falcon Invest
titleName

Falcon Invest

Falcon Invest er godkendt af Finanstilsynet, og er en børsnoteret dansk investeringsforening med kundeejede investeringsafdelinger.

De fleste i den finansielle branche prøver via forskellige analyser at forudsige kursudviklingen på de finansielle markeder ved at forsøge at vurdere, om en aktie eller en aktivklasse er over- eller undervurderet. Det gør vi ikke.

Hos Falcon Invest har vi i stedet valgt udelukkende at arbejde med momentumbaserede strategier. Det har vi, da den akademiske research omkring momentumfaktoren både er meget omfattende, overbevisende og bredt anerkendt.

Momentuminvestering gælder simplificeret set om at følge udbud og efterspørgsel, og som momentuminvestorer køber vi de aktier, der i en periode har givet bedre afkast end andre, da det fra akademisk side er påvist, at disse statistisk set også i en periode fremover vil fortsætte med at outperforme andre aktier.

Vi tror på, at man skal specialisere sig for at kunne gøre noget ekstraordinært godt, og at det er sund fornuft at investere ud fra objektive data og kriterier baseret på etableret og anerkendt forskning. Hos os er dine fremtidige afkast således ikke afhængige af skiftende analytikeres evne til at ramme rigtigt, men i stedet af en evidens- og procesbaseret tilgang til investering.

Vores mål at skabe bedre langsigtede afkast til dig end markedsafkastet – med samme eller lavere risiko. Vi bruger derfor hverken gearing eller shortselling i vores porteføljer, og vores investeringer spredes på et fornuftigt antal, og udelukkende meget likvide, børsnoterede værdipapirer valgt ud fra en fast liste, du kender på forhånd. Eksempelvis aktier i det danske C25 indeks i Falcon C25 Momentum.

Som medinvestor i Falcon Invest, bliver du medejer af en kundeejet og børsnoteret dansk investeringsforening, der er noteret på fondsbørsen i København. Her kan du via din netbank købe og sælge investeringsbeviser i Falcon Invest på præcis samme måde som du handler andre børsnoterede aktier, kapital- og investeringsforeningsbeviser.

Det gamle råd om ikke at lægge alle æg i én kurv gælder også indenfor investering, og forskning viser, at for eksempel value- og momentumstrategier supplerer hinanden godt. Vi anbefaler derfor ikke, at du udelukkende investerer i Falcon Invest, men at du også bruger andre forvaltere og strategier.

Hos Falcon Invest får du branchens måske mest fair og gennemsigtige prisstruktur, for hos os står intet med småt og vi tjener ikke på for eksempel formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og så videre.

Med et pænt tocifret millionbeløb investeret i Falcon Invest på lige vilkår med alle andre, har vores rådgivere og stifterne af Falcon Invest hånden på kogepladen, og passer derfor på dine penge på samme måde som på deres egne.

Kort og godt: Hos os står intet med småt, vores rådgivere har hånden på kogepladen og vi er eksperter i momentum.

Velkommen hos Falcon Invest.

 

Adresse

Adresse:

Inge Lehmanns Gade 10

Telefon: