Radius: Fra
Radius: km
Set radius for geolocation
Computational Fluid Dynamics til industrielle formål
titleName

Computational Fluid Dynamics til industrielle formål

I Aerotak er vi en mindre virksomhed af specialister i strømningsmekanik, som arbejder med simulering af flow i væsker/luft/gas via Computational Fluid Dynamics (CFD). Vi arbejder fx i process-, pharma- og bilindustrien.

Eksempler på anvendelse af CFD:
– Design og optimering af komponenter (fx ventiler, varmevekslere etc.)
– Design og optimering af processystemer (fx tryktab, energiforbrug, kapacitet)
– Kvalificering af komponenter (fx eftervisning af holdbarhed, kapacitet)
Læs mere om anvendelsen af CFD modeller her.

Aerotak kan hjælpe med at vælge de bedste CFD modeller til jeres problemstilling, afbalanceret mellem nøjagtighed, behov og beregningstid. Vores specialister har mange års erfaring med at anvende simuleringer, som en vigtig komponent i produktudvikling, design optimering samt troubleshooting.

Hos Aerotak har vi stor erfaring med at assistere produktudviklingen med analyse af eksempelvis gas-, væske- og partikelstrømninger. Vi kombinerer vores viden og erfaringer indenfor fluid mekanik med CFD simuleringers store potentiale til at skræddersy løsninger til kundernes specifikke behov.

Computational Fluid Dynamics bruges til at forudsige en fluids bevægelse, temperaturfordeling eller trykfald i en komponent (fx i rør, varmevekslerplader eller pumper) eller i et system (spray tørrings anlæg eller udsugningssystemer i en bygning).

Fordelen ved CFD er eksempelvis at ændringer i produktet eller systemet kan testes inden den fysiske ændring foretages, hvilke ofte kan minimere produktionstab, implementeringstid og omkostninger.

Det første og måske vigtigste skridt er altid at definere hensigten med en CFD analyse. Herefter optegnes og klargøres geometrien, som oftest er i 3D, men også kan være i 2D. Efterfølgende angives fluidens/fluidernes egenskaber samt eksempelvis hastigheden ved indløbet. I mere avancerede multifase simuleringer kan der indgå flere fluider (fx luft og vand) eller granulater.

Når der er styr på fluid egenskaberne og geometrien, er næste skridt at opdele domænet i en masse små celler – et såkaldt mesh. Herefter kan simuleringen sættes igang og resultaterne (fx tryk eller hastighed) databehandles og angives ofte i visuelt appellerende farver – fx direkte på meshet eller i form af strømlinjer – begge angivelser kan ses nedenfor.

CFD Simulering - strømlinjer og mesh

 

 

Adresse

Adresse:

Lyngby Hovedgade 10B

Telefon: