Radius: Fra
Radius: km
Set radius for geolocation
World Of Adventure – Skræddersyet teambuilding
titleName

World Of Adventure – Skræddersyet teambuilding

Mange virksomheder i dag er meget afhængige af at medarbejderne kan arbejde sammen. Hvad end det gælder et samarbejde mellem forskellige afdelinger eller i afdelingerne indbyrdes, så har teamwork en stor betydning for virksomhedens succes. Hos WOA – World Of Adventure udvikler og arrangere man teambuilding koncepter, som virksomheder kan få gavn af. Det er trodsalt lettere at arbejde sammen, hvis vi snakker samme sprog, kender hinanden og kan lide at arbejde sammen. Det er hvad, det der giver den mest effektive virksomhed og den største succes. Godt teamwork skaber ikke kun succes for virksomheden, men giver også en god arbejdsplads for medarbejderne.

Hvordan de arbejder

WOA kan skræddersy et arrangement til netop jeres virksomhed, de kan arrangere et teambuildingevent, som dækker jeres behov. Først tager I en snak omkring hvilke overvejelser, I har gjort jer omkring arrangementet. Her er der tale om hvilke forventninger I har, tidshorisonten og budget. Der vil herefter blive lavet et oplæg, som vil blive præsenteret for jer. Når alle det hele er på plads og der er enighed, så står WOA for resten. De sørger for at få booket og planlagt, det der skal planlægges. En projektleder vil så sørge for at eventen bliver afholdt, som aftalt. Dvs. at I, i virksomheden selv kan bestemme, hvad teambuildingen skal bestå af og hvordan det skal forgå.

Værdier

World Of Adventure ser forventningsafstemning som altafgørende, derfor kan man regne med at der vil være en god kommunikation parterne indbyrdes. De fokuserer også på sikkerheden og kvaliteten i deres arrangementer. Sikkerheden skal være i top og derfor bliver WOA også jævnligt undervist i dette. Så er I sikre på at sikkerheden er i orden, når aktiviteten skal udføres.

Adresse

Adresse:

Østerskovvej 15, 6000 Kolding

Telefon: