Radius: Fra
Radius: km
Set radius for geolocation
Svendborg Scanningsklinik
titleName

Svendborg Scanningsklinik

Svendborg Scanningsklinik er en nyåbnet privatklinik i Svendborg, hvor gravide kan blive scannet uden for det offentlige regi. I klinikken kan man købe sig til forskellige scanninger, det kan for eksempel være 3D og 4D-scanning, tidlig tryghedsscanning eller kønsscanning. Scanningerne har en varighed af 15 eller 30 minutter, og bliver lavet på det nyeste og bedste udstyr til graviditetsscanninger.

Allerede fra femte graviditetsuge er det muligt at få lavet den første tidlige scanning og det er tidligere end man bliver indkaldt til en scanning ved det offentlige.

Private scanninger er over de seneste år blevet meget populære og udbredte, blandt andet fordi man kan købe sig til en scanning før man bliver indkaldt til en scanning i det offentlige og fordi man også tit kan se kønnet. Derudover kan man ved det offentlige ikke have børn eller familie med, men det kan man godt i Svendborg Scanningsklinik.

Svendborg Scanningsklinik drives af sygeplejerske Tove Vad, der er uddannet sygeplejerske og som har scannet i over 20 år på både Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital. Svendborg Scanningsklinik er den eneste scanningsklinik på Sydfyn.

Adresse

Adresse:

Tvedvej 79, 5700 Svendborg

Telefon: