Radius: Fra
Radius: km
Set radius for geolocation
Holmegaardshuset
titleName

Holmegaardshuset

Holmegaardshuset et er bosted for børn, unge og voksne. Vi hjælper personer, der har det svært i hverdagen, og vi arbejder på at skabe familietrivsel.

Holmegaardshuset arbejder meget med udsatte børn, der har oplevet vanskeligheder eller omsorgssvigt i deres opvækst. Derfor har institutionen stor erfaring med pædagogiske metoder og redskaber, der understøtter børns og familiers sunde udvikling. Vi har et fællesskab, hvor grundstene udgøres af høj faglighed og menneskelig medfølelse samt tålmodighed. I forlængelse af den høje faglighed arbejder Holmegaardshuset ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Det indebærer blandt andet mentalisering, den narrative samtale, målsætning og moderskabskonstellation. Først og fremmest afhænger perspektivet selvfølgelig af, hvilken en målgruppe der arbejdes med. Både spædbørn, børn, unge, familier, forældre og mødre kan tage ophold på Holmegaardshuset, og udfordringerne svinger selvfølgelig. Det, der er fælles på tværs af grupperne, er dog, at der er et stort fokus på udvikling. Og det understøtter de teoretiske perspektiver.

Holmegaardshusets faglighed og uddannelser

Som ovenstående pointer hentyder til, er fagligheden utrolig vigtig på Holmegaardshuset. Det er de faglige perspektiver og redskaber, der skaber grobund for positive resultater og udvikling hos borgerne. Pædagogen skal være i stand til at forstå de mekanismer, der ligger bag borgerens handlinger og følelser – og han eller hun skal ligeledes arbejde med borgeren, så denne selv begynder at forstå det. Når man udvider forståelseshorisonten, udvides handlingsmulighederne også, og det er vigtigt, hvis borgerne skal udvikle sig personligt. Der arbejdes både med udvikling på personligt plan samt på familieplan. Der er forskel på, om der arbejdes med et ungt menneske, som har meget vrede i sig, og som er blevet omsorgssvigtet, sammenlignet med hvis man arbejder med forældre, som skal sikre trivsel for børnene.

Holmegaardshuset har flere forskellige teoretiske grundsten, som pædagogerne bruger aktivt i arbejdet. Det er blandt andet mentalisering, narrativ terapi og moderskabskonstellation. Derudover er mål og delmål også rammesættende for tilgangen på opholdsstedet. Når en borger kommer til Holmegaardshuset, har sagsbehandleren listet nogle mål, som der skal arbejdes med. Disse skal Holmegaardshuset gøre forståelige og bryde op i mindre og mere håndgribelige bider, således at borgeren får nemmere ved at forstå dem. De skal desuden motiveres til at arbejde med målene.

Det faktum, at fagligheden fylder meget på opholdsstedet, kommer til udtryk i uddannelserne, der udbydes. Holmegaardshuset har både interne og eksterne uddannelser, som har til formål at opkvalificere de ansatte, tilføre ny viden, facilitere vidensdeling og skabe bro mellem teori og praksis. Nedenfor kan du se Familiebehandler, Brian, fortælle om NBO-metoden, som også danner ramme om en af Holmegaardshusets uddannelser:

Alle Holmegaardshusets medarbejdere har stærke kvalifikationer og er eksperter inden for det, de gør. Alle undergår uddannelse løbende, som er en måde at sikre den høje faglighed. Uddannelser, som vi også selv er med til at afholde, som er meget unikt for et bosted. Kurser er også en fast del af arbejdsgangen.

Nærområdet som led i behandlingen

Udover den teoretiske faglighed bruges naturen omkring Holmegaarsdhuset også i behandlingen. Holmegaardshusets nærområde bærer præg af en masse grønne og skønne områder, som fungerer som et frirum for beboerne. Naturen kan have en meget beroligende effekt – det er et rum, hvor vi som mennesker ikke har den påvirkning, som vi er vant til fra den sociale verden. Solen går ned hver dag, lige meget hvor meget vi forsøger at ændre det. Og den følelse af, at noget rummer noget større end os selv, kan være med til at sætte ting i perspektiv. En større selvbevidsthed og refleksion er nogle af de ting, vi på Holmegaardshuset oplever, at nærområdet kan give.

Holmegaardshuset er både aktive på Facebook og LinkedIn, hvor der deles relevante og dybdegående artikler om nærværende emner. Der er meget brugbart at finde, hvis du selv er forælder.

Hvilke borgere kommer til Holmegaardshuset?

Holmegaardshuset er relativt stort og er også delt op i forskellige fløje, hvor hver fløj er knyttet til én målgruppe. Der tages både imod familier og spædbørn, småbørn, gravide, forældre samt unge (både akut og planlagt). Overordnet er huset delt op i gul og rød fløj. På den røde fløj bor familier, spædbørn og forældre, mens gul fløj er forbeholdt unge. Målsætningen varierer, alt efter hvilken en målgruppe der tales om. For de unge handler det eksempelvis om at opbygge gode netværker, deltage i fritidsaktiviteter, bevare kontakt til skolesystemet samt opbygge værktøjer, som gør, at de i højere grad er i stand til at bo selv. Der kan være stor forskel på, om man kommer akut eller planlagt. Den akutte modtagelser vil være tilknyttet en masse smerte, sårbarhed og vrede. I et sådant forløb vil den første tid i høj grad være præget af krisearbejde, hvor der arbejdes med omsorg og relationsopbygning. Det er vigtigt, at der etableres og opbygges et tillidsfuldt forhold mellem de ansatte og borgeren.

Hvis du selv er interesseret i at arbejde med udsatte børn og unge og arbejde for, at de får bedre livskvalitet, kan du holde øje med Holmegaardshusets stillinger.

Læs mere om Holmegaardshuset på følgende sider:

Adresse

Adresse:

Holmegaardsvej 4

Telefon:

Åbningstider

Mandag

00-00

Tirsdag

00-00

Onsdag

00-00

Torsdag

00-00

Fredag

00-00

Lørdag

00-00

Søndag

00-00

Vi har døgnåbent